Albisteak

2017ko urtealdiari dagokion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskalean zehazten denez, ura eta estolderiaren gaineko zergan 3. lauhilekoari dagokion ordainketa egiteko epea azaroaren 10ean amaituko da. Helbideratuta dauden erreziboak urriaren 16an kobratuko dira.