Aurrekontuak 2017 gastu atala

KONTZEPTUA ZENBATEKOA %
ZOR PUBLIKOA 394.000,00 % 5,63
SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA 258.730,00 % 3,70
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA 6.300,00 % 0,09
BABES ZIBILA 1.600,00 % 0,02
ETXEBIZITZAREN ETA HIRIGINTZAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 200.875,00 % 2,87
HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA 49.950,00 % 0,71
BABES PUBLIKOKO ETXEBISITZAREN SUSTAPENA ETA KUDEAKETA 370.500,00 % 5,29
BIZTANLEGUNEETARAKO SARBIDEAK 12.000,00 % 0,17
BIDE PUBLIKOEN ZOLAKETA 180.500,00 % 2,58
HIRI ALTZARIAK 4.000,00 % 0,06
ZERBITZU MANTENTZEA 212.335,00 % 3,03
ESTOLDERIA 156.500,00 % 2,24
EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA 316.400,00 % 4,52
HONDAKINEN BILKETA 268.200,00 % 3,83
HONDAKINEN TRATAMENDUA 178.000,00 % 2,54
BIDEAK GARBITZEA 444.300,00 % 6,35
HILERRIA ETA HILETA-ZERBITZUAK 5.300,00 % 0,08
KALE-ARGITERIA 190.500,00 % 2,72
INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 38.350,00 % 0,55
PARKEAK ETA LORATEGIAK 132.000,00 % 1,89
GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 1.000,00 % 0,01
LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO LAGUNTZA 59.000,00 % 0,84
LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA 136.369,00 % 1,95
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA SAN IGNAZIO 3 1.450,00 % 0,02
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA HIRIGOIEN 56 1 1.650,00 % 0,02
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA HIRIGOIEN 56 4 1.650,00 % 0,02
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA HIRIGOIEN 58 4 2.178,00 % 0,03
ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA 170.000,00 % 2,43
OROBIONE ETXEA 1.450,00 % 0,02
GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 80.000,00 % 1,14
GENERO BERDINTASUNAREN SUSTAPENA 2.500,00 % 0,04
ZAHAR EGOITZAK 700,00 % 0,01
EMPLEGUAREN SUSTAPENA 59.794,00 % 0,85
OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA 12.100,00 % 0,17
H.H. ETA L.H. IKAST. ETA HEZK. BEREZIKO IKASTETXEEN FUNTZIO. 23.000,00 % 0,33
SAN PRUDENTZIO IKASTXEA ERAIKINA 155.402,00 % 2,22
SAN PRUDENTZIO HAURTZAINDEGIA 20.000,00 % 0,29
MIKELARGO HAURTZAINDEGIA 21.800,00 % 0,31
BIGARREN HEZK. IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA 42.000,00 % 0,60
SAN BENITO ERAIKINA 79.000,00 % 1,13
HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK 90.265,00 % 1,29
HERRITARREN BIZIKIDETZA SUSTATZEA 5.000,00 % 0,07
KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 66.157,00 % 0,95
LIBURUTEGI PUBLIKOAK 27.467,00 % 0,39
AGIRITEGIAK 20.000,00 % 0,29
KULTUR ETXEA 29.850,00 % 0,43
ARERIA 53.400,00 % 0,76
OROBIONE: KULTURA 8.800,00 % 0,13
KULTURAREN SUSTAPENA 26.000,00 % 0,37
KULTURAREN SUSTAPENA: PLAZA 58.600,00 % 0,84
KULTURAREN SUSTAPENA: ARERIA 59.000,00 % 0,84
EUSKARA 36.200,00 % 0,52
JUBILATUEN ETXEA 55.600,00 % 0,79
GAZTERIA 58.700,00 % 0,84
HERRI JAIAK ETA OSPAKIZUNAK 157.200,00 % 2,25
KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 67.477,00 % 0,96
KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA 427.259,00 % 6,11
KIROLDEGIA 237.100,00 % 3,39
KANPOKO IGERILEKUAK 9.700,00 % 0,14
FUTBOL ZELAIA 30.000,00 % 0,43
BESTE KIROL INSTALAZIO BATZUK 3.000,00 % 0,04
NEKAZARITZA, ABELZAINTZA ETA ARRANTZARAKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 11.700,00 % 0,17
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO EGITUREN ETA EKOIZPEN-SISTEMEN HOBEKUNTZA 1.600,00 % 0,02
NEKAZARITZA, TURISMO ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN ADMINISTRAZIO OROKORRA 77.436,00 % 1,11
AZOKAK 10.000,00 % 0,14
ABERE HILTEGIA 2.000,00 % 0,03
INFORMAZIO TURISTIKOA ETA TURISMOAREN SUSTAPENA 15.500,00 % 0,22
ENPRESA GARAPENA 13.500,00 % 0,19
BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA 15.500,00 % 0,22
INFORMAZIOAREN GIZARTEA 24.000,00 % 0,34
KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN BABESA 100,00 % 0,00
GOBERNU-ORGANOAK 124.872,00 % 1,78
ADMINISTRAZIO OROKORRA 397.917,00 % 5,69
ERAKUNDE LOKALEN KOORDINAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA 2.000,00 % 0,03
HERRITARREN PARTE-HARTZEA 10.000,00 % 0,14
USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK 351.200,00 % 5,02
POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA 47.397,00 % 0,68
TRIBUTU-SISTEMAREN KUDEAKETA 74.385,00 % 1,06
ONDARERAREN KUDEAKETA 500,00 % 0,01
GUZTIRA 6.997.765,00 % 100,00

lurraldebus goierri

Agenda

29 Ira 2017 11:30 – 22:00

30 Ira 2017 11:00 – 14:00

30 Ira 2017 16:00 – 20:00

Buletina

Lazkaon dauden azken berriak jasotzeko, harpidetu gure buletinan
Please wait