M2 edo zati eta hilabete edo zatiko  
Taberna, kafetegi eta antzekoak: 40,45 €
Txurrotegi eta txokolategiak eta ore frijitutako mahaiak: 55,26 €
Pastelak, gozokiak, fruitu lehorrak, patata frijituak, bisuteria, jostailuak, liburuak eta abar saltzeko txoznak: 43,40 €
Loreak, gaztainak eta izozkiak saltzeko txoznak: 43,40 €
Animaliak, seiluak, txanponak eta antzekoak: 43,40 €
Tiro txoznak eta bestelako jokuak: 24,68 €
Tonbolak, zozketak, salmenta arinak eta antzekoak: 43,40 €
Ziboak, tresna hegalariak, kale-satxoak, zaldiko-maldikoak, bunperrak eta, oro har, mugitzen di­ren era
guztietako aparailuak: 
43,40 €
Autotxoke pistak: 43,40 €
Ikuskizun eta antzerkiak: 6,45 €
Zirkoak (denagatik eta eguneko): 245,62 €

Salbuetsita gelditzen dira txozna, karpa, tonbola, .... eskatzailea irabazi asmorik gabeko elkarte bat denean.