M2 edo zati ko eta urte edo zatiko  
Erakusleiho, beirarrasa, erakustoki, apainketarako ataurreak, erakusleihoen osoketarako
nahiz horien ordezko itxitura edo instal.:
6,45 €
Toldoak: 3,24 €
Aterpeak: 7,39 €
Xede komertzial edo antzekoren bat duten iragarkiak: 33,95 €
HOBARIAK
Ele bitan (euskara + beste bat) edo izen berezia denean      %50eko hobaria
Euskara hutsean %75eko hobaria