Erabilpen partikularreko lokaletara sarbidean, urteko  
     - 3 plaza baino gutxiagoko lokaletan 9,52 €
     - 3-5 plaza bitarteko lokaletan 14,28 €
     - 6-15 plaza bitarteko lokaletan 28,59 €
     - 16-25 plaza bitarteko lokaletan 47,65 €
     - 26-100 plaza bitarteko lokaletan 142,94 €
     - 100 plaza baino gehiagoko lokaletan     238,23 €
Aparkamendu erreserbagatik, urteko 28,59 €
Plakaren kostua (alta ematerakoan) 66,71 €