Albisteak

2019 urtealdiari dagokion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskalean zehazten denez, uraren gaineko tasan 2018ko 3. lauhilekoari dagokion ordainketa egiteko epea martxoaren 10ean amaitzen da.

Helbideratutako erreziboak otsailaren 18an kobratuko dira.