Albisteak

2019 urtealdiari dagokion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskalean zehazten denez, uraren gaineko tasan 1. lauhilekoari dagokion ordainketa egiteko epea uztailaren 10ean amaitzen da.

Helbideratutako erreziboak asteazkenean, ekainak 12, kobratuko dira.