Aurrekontuak 2016 gastu atala

KONTZEPTUA ZENBATEKOA
ZOR PUBLIKOA 405.000,00
SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA 268.252,00
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA 6.100,00
BABES ZIBILA 6.900,00
ETXEBIZITZAREN ETA HIRIGINTZAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 241.170,00
HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA 50.032,50
BABES PUBLIKOKO ETXEBISITZAREN SUSTAPENA ETA KUDEAKETA 360.000,00
BIZTANLEGUNEETARAKO SARBIDEAK 1.400,00
BIDE PUBLIKOEN ZOLAKETA 190.500,00
HIRI ALTZARIAK 4.000,00
ZERBITZU MANTENTZEA 218.945,00
ESTOLDERIA 156.500,00
EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA 312.900,00
HONDAKINEN BILKETA 254.000,00
HONDAKINEN TRATAMENDUA 170.000,00
BIDEAK GARBITZEA 444.300,00
HILERRIA ETA HILETA-ZERBITZUAK 5.300,00
KALE-ARGITERIA 191.000,00
INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 38.350,00
PARKEAK ETA LORATEGIAK 132.000,00
GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 1.000,00
LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO LAGUNTZA 58.000,00
LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA 143.387,50
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA SAN IGNAZIO 3 1.450,00
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA HIRIGOIEN 56 1 1.450,00
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA HIRIGOIEN 56 4 1.450,00
LARRIALDIETARAKO UDAL ETXEBIZITZA HIRIGOIEN 58 4 1.977,05
ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA 170.000,00
OROBIONE ETXEA 1.450,00
GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 70.000,00
GENERO BERDINTASUNAREN SUSTAPENA 2.000,00
ZAHAR EGOITZAK 0,00
EMPLEGUAREN SUSTAPENA 45.400,00
OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA 9.000,00
H.H. ETA L.H. IKAST. ETA HEZK. BEREZIKO IKASTETXEEN FUNTZIO. 23.000,00
SAN PRUDENTZIO IKASTXEA ERAIKINA 166.940,00
SAN PRUDENTZIO HAURTZAINDEGIA 21.500,00
MIKELARGO HAURTZAINDEGIA 22.900,00
BIGARREN HEZK. IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA 42.000,00
SAN BENITO ERAIKINA 148.000,00
HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK 88.500,00
HERRITARREN BIZIKIDETZA SUSTATZEA 5.000,00
KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 64.735,00
LIBURUTEGI PUBLIKOAK 26.705,00
AGIRITEGIAK 25.000,00
KULTUR ETXEA 38.650,00
ARERIA 64.400,00
OROBIONE: KULTURA 2.600,00
KULTURAREN SUSTAPENA 26.000,00
KULTURAREN SUSTAPENA: PLAZA 23.600,00
KULTURAREN SUSTAPENA: ARERIA 59.000,00
EUSKARA 36.200,00
JUBILATUEN ETXEA 59.300,00
GAZTERIA 46.700,00
HERRI JAIAK ETA OSPAKIZUNAK 129.100,00
KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 67.030,00
KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA 411.735,00
KIROLDEGIA 538.300,00
KANPOKO IGERILEKUAK 5.800,00
FUTBOL ZELAIA 24.000,00
BESTE KIROL INSTALAZIO BATZUK 30.000,00
NEKAZARITZA, ABELZAINTZA ETA ARRANTZARAKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 11.200,00
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO EGITUREN ETA EKOIZPEN-SISTEMEN HOBEKUNTZA 26.600,00
NEKAZARITZA, TURISMO ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN ADMINISTRAZIO OROKORRA 150.000,00
AZOKAK 10.000,00
ABERE HILTEGIA 2.000,00
INFORMAZIO TURISTIKOA ETA TURISMOAREN SUSTAPENA 11.500,00
ENPRESA GARAPENA 10.000,00
BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA 12.000,00
INFORMAZIOAREN GIZARTEA 24.000,00
KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN BABESA 100,00
GOBERNU-ORGANOAK 122.635,00
ADMINISTRAZIO OROKORRA 421.650,00
ERAKUNDE LOKALEN KOORDINAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA 3.000,00
HERRITARREN PARTE-HARTZEA 20.000,00
USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK 403.300,00
POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA 46.830,00
TRIBUTU-SISTEMAREN KUDEAKETA 76.215,00
GUZTIRA 7.510.939,05