Likidazioak 2023ko abenduaren 31n 1.614.361,43 euroko diru likidoak islatzen ditu ogasunean, 10.856.190,09 euroko kobratzeko dauden saldoak, eta 1.124.709,67 euroko ordaintzeko daudenak. Ondorioz, diruzaintza gordina 11.340.627,84 eurokoa da, eta doikuntzen ondoren, geratzen den diruzaintza likidoa 11.121.439,39 eurokoa.

2.185.714,03 euroko aurrekontuaren emaitza ere nabarmentzen da, egokitzapen egokiak egin ostean. Alkatetzak Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio-espedientearen kopia bidaltzeari ekingo dio eta hurrengo bilkuran osoko bilkurari jakinaraziko dio.