• 2.000 euro arte emango dira parte-hartzaile bakoitzeko, Lazkaoko gazteak nazioarteko lankidetza-proiektuetan sar daitezen laguntzeko.

Lazkaoko Udalak Lazkaoko Gazte Lankidetzako bekak antolatu eta garatzeko dirulaguntzen 2024. urterako deialdia onartu du. Deialdi honen helburu nagusia lankidetza-proiektuetan parte hartu nahi duten Lazkaoko gazteei dirulaguntzak ematea da, komunitate behartsuen garapenean eta parte-hartzaileen hazkunde pertsonal eta profesionalean lagunduz.

Deialdi honetan emango diren dirulaguntzen guztizko zenbatekoa 4.000,00 eurokoa izango da. Eskatzaile bakoitzak gehienez ere 2,000 euroko laguntza jaso ahal izango du, bidaia-gastuak, ostatu-gastuak, mantenu-gastuak eta lankidetza-proiektuarekin zuzenean lotutako beste gastu operatibo batzuk ordaintzeko.

Interesdunek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera:

  • Eskaera-inprimaki ofiziala beteta eta sinatuta.
  • NANaren fotokopia.
  • Curriculum vitaea eta merezimenduak egiaztatzen dituen dokumentazioa.
  • Helmugako herrialdeko tokiko erakunde baten abala eta lan-plan zehatza.
  • Aurreikusitako gastuen aurrekontua.

Eskabideak aurkezteko epea 2024ko maiatzaren 31n amaituko da, eta eskatutako dokumentazio guztia Udalaren bulegoetan edo horretarako prestatutako plataforma digitalean aurkeztu beharko da.

Informazio gehiago jaso nahi izanez gero, jo Udalaren lankidetza bulegora edo kontsultatu webgune ofiziala.