• Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) maiatzaren 15etik ekainaren 30era arte ordaindu ahal izango da.

Lazkaoko Udalak udalerriko zergadun guztiei 2024ko ekitaldirako Zerga eta Prezio Publikoei dagokien Egutegi Fiskalaren ezarpenaren berri ematen die. Adierazitako egunean amaituko dira aldiak, edo egun hori baliogabea izan ez gero, hurrengo egun baliodunean. Egutegi horrek diru-sarrera publikoak ordaintzeko epeak zehazten ditu, eta horiek funtsezkoak dira subjektu pasibo guztien zerga-plangintza egokia egiteko.

Jarraian, zerga eta zerbitzuetarako funtsezko datak zehazten dira:

 • Ura eta estolderia:
  • 1. lauhilekoa: maiatzaren 25etik uztailaren 10era.
  • 2. lauhilekoa: irailaren 25etik azaroaren 10era.
 • Zabor-bilketa:
  • 1. seihilekoa: apirilaren 10etik maiatzaren 25era.
  • 2. seihilekoa: urriaren 10etik azaroaren 25era.
 • Ibilgailuen sarrera eta pasabide iraunkorra: apirilaren 10etik maiatzaren 25era.
 • Mahaiak eta aulkiak:
  • 1. seihilekoa: apirilaren 10etik maiatzaren 25era.
  • 2. seihilekoa: urriaren 10etik azaroaren 25era.
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ): maiatzaren 15etik ekainaren 30era.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ): urriaren 1etik azaroaren 10era.

Ordaindu beharreko kuotak eta dagozkien zerga-elementuak zehazten dituzten zerga-erroldak udal-bulegoetan jarriko dira ikusgai kobrantza-aldi bakoitza hasi baino hamabost egun lehenago, eta, horrela, hamabost egun baliodunetan zehar kontsultatu ahal izango dira.

Zergadunei gogorarazten zaie ordainketa legezko diruaren bidez, udalaren aldeko txeke izendunaren bidez edo kutxazain automatikoen sistemaren bidez egin daitekeela, emandako barra-kodea erabiliz. Azkenik, adierazten da borondatezko ordainketa-aldia funtsezkoa dela; izan ere, epe hori amaitutakoan, zorrak premiamendu-prozeduraren bidez eskatuko dira, eta errekargu gehigarriak sortu ahal izango dituzte, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Informazio gehiago nahi izanez gero, zergadunek udalaren webgunea kontsultatu edo udal bulegoetara jo dezakete.