• Eskaerak Lazkaoko Udalaren erregistro elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira ekainaren 20a baino lehen (20a barne).
  • Proiektuak hautatzeko irizpideak alderdi hauetan oinarrituko dira, besteak beste: erakundeak elkartasuna eta baliabide pribatuak mobilizatzeko duen gaitasuna, herrialde azpigaratuei ematen zaien laguntzaren arloko esperientzia, eta proposatutako ekintzen bideragarritasuna eta iraunkortasuna.

Lazkaoko Udalak Iparra-Hegoa programako laguntzak eskatzeko epea ireki du. Eskaerak Lazkaoko Udalaren erregistro elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira ekainaren 20a baino lehen (20a barne).

Iparra-Hegoa programako laguntzak gobernuz kanpoko erakundeekin lankidetza-programak bultzatzeko dira, garapen-bidean dauden herrialdeetako biztanleen baldintza sozioekonomikoak hobetzeko. Erakunde eskatzaileek irabazi-asmorik gabeko erakundeak izan behar dute, nortasun juridikoa eta egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan dutenak.

Proiektuak hautatzeko irizpideak alderdi hauetan oinarrituko dira, besteak beste: erakundeak elkartasuna eta baliabide pribatuak mobilizatzeko duen gaitasuna, herrialde azpigaratuei ematen zaien laguntzaren arloko esperientzia, eta proposatutako ekintzen bideragarritasuna eta iraunkortasuna.

Udalak eskabideak ebaluatu eta erakunde eskatzaileei jakinaraziko dizkie erabakiak. Laguntza emanez gero, kontratu bat sinatuko da erakunde onuradunarekin, eta horrek ezarritako justifikazio eta txosten-betebeharrak bete beharko ditu.

Informazio gehiagorako, interesa duten erakundeek ordenantzaren testu osoa kontsulta dezakete Lazkaoko Udalaren webgunean.